1. pl
  2. en
16 January 2021

RETURNS AND COMPLAINTS

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru przesyłki odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: biuro@osomo.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Osieczany 535, 32-400 Myślenice, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;

  • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

REKLAMACJE

(dodatkowe informacje w Regulaminie sklepu)

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu dwóch lat od zakupu towaru.

Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres: OSOMO Marcin Horabik, Osieczany 535, 32-400 Myślenice lub w formie elektronicznej za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@osomo.pl.

Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu
i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady. Prosimy o dołączenie do składanej reklamacji:

  • dokładnego opisu oraz zdjęć wady przedmiotu, całości przedmiotu, a także opakowania w którym produkt zostało do Państwa dostarczony,
  • w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki – skan protokołu szkody, który został spisany w obecności kuriera (powinna być w nim zaznaczona informacja o uszkodzonym opakowaniu),
  • informację czy oczekują Państwo naprawy/wymiany produktu /obniżenia ceny/ zwrotu pieniędzy.

 

Ustosunkujemy się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia. Odpowiedź w sprawie reklamacji otrzymają Państwo na podany w zgłoszeniu adres pocztowy lub poczty elektronicznej (w zależności od sposobu złożenia reklamacji). Okres ustosunkowania się do reklamacji (14 dni) to czas na potwierdzenie lub zaprzeczenie zasadności reklamacji, nie oznacza to jednak, że w tym terminie produkt musi zostanie przywrócony do stanu zgodności z zawartą umową.
W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie przez nas naprawiony lub wymieniony na nowy, a jeśli będzie to niemożliwe - zwrócimy Państwu pieniądze.
Reklamowany towar należy zwrócić na adres: OSOMO Marcin Horabik, Osieczany 535, 32-400 Myślenice, po wcześniejszym ustaleniu z nami sposobu odesłania produktu. Koszty przesyłki pokrywa sklep, nie przyjmujemy jednak przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. W celu odesłania produktu - skontaktuj się z nami - sklep zleci na swój koszt odbiór firmie kurierskiej, z usług której aktualnie korzysta.


UWAGA: Wszystkie produkty, które oferuje nasz Sklep przeznaczone są do użytku domowego. Reklamacja produktu w przypadku wady wynikającej z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe może zostać odrzucona.